Synoda – 3. Farnosť

Synoda – 3. Farnosť

„Farnosť je miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života;
miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie
a slávenia. Cez vlastné aktivity povzbudzuje a formuje svojich členov,
aby boli činní v evanjelizácii. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa,
do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste,
centrum neustáleho misijného snaženia.“ (EG 28)

Synoda – 1. Zmena

Synoda – 1. Zmena

„Nesmieme stratiť schopnosť vnímať potrebu zmeny v ľudských srdciach, vo zvykoch a v štýle života. Najväčšie nebezpečenstvo nespočíva vo veciach, v materiálnych skutočnostiach, organizáciách, ale v spôsobe, akým ich ľudia používajú. Otázkou je neustály ľudský sklon uzavrieť sa do vlastných malicherných záujmov a vlastnej skupiny. Táto žiadostivosť v priebehu storočí nadobúdala rozličné podoby. S Božou pomocou je však možné ovládať ju.“ (FT 166)