Kolumbárium – Nájom miesta

K dispozícií je 258 jednogeneračných schránok (pre max. 2 urny) a 30 viacgeneračných schránok, tzv. rodinná hrobka/schránka (pre max. 6 urien) v siedmych sekciách.

Nájom schránok sa spustí 19. apríla 2022. Do 31. augusta 2022 si ich budú môcť prenajať len obyvatelia Záhorskej Bystrice, od 1. septembra 2022 otvoríme prenájom aj ľuďom mimo Záhorskej Bystrice.

Cena:

Jednogeneračná schránka 1200 €
Viacgeneračná  schránka 2500 €

V cene  je zahrnuté:

  • Urnová schránka
  • Nájom a služby spojené s nájmom urnovej schránky na šesť rokov
  • Kamenná doska bez textu

Po uplynutí šiestich rokov bude cena nájmu a služieb spojených s nájmom urnovej schránky rovnaká ako výška prenájmu jedného hrobového miesta.

Rezervácia a platba:

  • Schránku v kolumbáriu je možné si rezervovať na farskej webovej stránke i priamo vo farskej kancelárii
  • Rezervácia platí maximálne dva týždne
  • Do dvoch týždňov od rezervácie je záujemca pozvaný osobne uzavrieť zmluvu vo farskej kancelárii na adrese: ulica Svätého Pia X. 1 v Záhorskej Bystrici
  • Cena schránky je splatná pri podpise zmluvy vo farskej kancelárii alebo bankovým prevodom najneskoršie do 3 dní od podpisu zmluvy. Vo výnimočnom prípade v dvoch splátkach: 70% pri podpise zmluvy, zvyšných 30% do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy

Sekcie v Kolumbáriu – zoznam:

Sekcie v Kolumbáriu – pôdorys (klinutím na vybranú časť sa zobrazí tabuľka dostupnosti):


Kliknutím na voľnú schránku sa otvorí rezervačný formulár.

Nižšie uvedené zobrazenia schránok sú brané z pohľadu návštevníka stojaceho pred danou sekciou.
Orientácia vzhľadom na svetové strany alebo umiestenenie v rámci cintorína je možné zistiť z hore uvedeného pôdorysu.sv. Peter (patrón rybárov, stavbárov, remeselníkov a pápežov)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

sv. Pavol (patrón teológov, filozofov, ľudí v médiách a robotníkov)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

sv. Cecília (patrónka spevákov, umelcov a hudobníkov)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

sv. Florián (patrón hasičov, záchranárov a kováčov)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

sv. Alžbeta (patrónka starostlivosti o rodinu, o núdznych a symbol dobročinnej lásky)

V tejto sekcii sa nachádzajú viacgeneračné schránky so šírkou 60 cm

1 2 3   4 5 6 7   8 9 10
11 12 13   14 15 16 17   18 19 20
21 22 23   24 25 26 27   28 29 30

sv. Hubert (patrón poľovníkov a ochrany prírody)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

sv. Urban (patrón vinárov a vinohradníctva)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45