Farská akadémia

Pozývame Ťa aktualizovať a prehĺbiť svoje poznanie kresťanskej viery formou prednášok spojených s dialógom na vybranú tému (minulé roky to bola Kresťanská spiritualita a Základy kresťanskej viery).

Pre koho: pre každého, kto chce rásť vo svojej viere

Stretnutia: termín bude aktualizovaný

Kontakt: duchovný otec Ľudovít Pokojný (tel. 0903 119 386)