Detské stretká

Túžite s vašimi deťmi po prostredí priateľov s podobnými hodnotami a dobrom farskom zázemí? Alebo máte záujem sami pomôcť v tomto diele? Pridajte sa k našim detským stretkám.

Priebeh: pohostenie, krátka modlitba, zábavný program na konkrétnu tému pre dievčatá aj pre chlapcov, podľa možností účasť na večernej sv. omši.

Súčasťou nášho programu pre deti je aj tvorenie, divadlo, interiérové aj športové outdoorové hry, zážitkové aktivity, spev, karneval, kino a mnoho iného.
Každý druhý piatok sú stretká hudobno-divadelného charakteru, po modlitbe a téme spievame a venujeme sa nácviku piesní na svätú omšu v nedeľu.

Pre koho: cca 6-12 ročné deti / rodičia a mladí, ktorí by mali záujem pomôcť s programom a vedením stretiek
Stretnutia: každý piatok od 16:15 na fare a vo farskej záhrade

Stretká sú otvorené celý rok a teda pozývame aj nové deti vo farnosti prísť medzi nás kedykoľvek v priebehu roka. Pre viac info, prípadne ak chcete prihlásiť svoje dieťa viď kontakt nižšie.

Kontakt: Dagmara Lendelová (tel. 0915 770 461), dagmara.lendelova (zavináč) gmail.com, Renáta Stanley (tel. 0903 748 842),), renka.stanley@gmail.com