Al-Anon

Uzatvorené stretnutia svojpomocnej skupiny, kde zdieľame vlastné skúsenosti, silu a nádej s dôrazom na anonymitu a dobrovoľnosť.
(pozri www.alanonslovensko.sk)

Pre koho: stretnutia príbuzných a priateľov alkoholikov

Stretnutia: každý pondelok o 18:00 na fare

Kontakt: 0903 564 653