Kolumbárium v Dome smútku


Základná informácia

Farnosť v Záhorskej Bystrici pripravuje rekonštrukciu rokmi schátraného Domu smútku na miestnom cintoríne. Ambíciou je obnoviť Dom smútku tak, aby reflektoval aktuálne potreby komunity v Záhorskej Bystrici. Okrem iného sú to aj stále rastúce požiadavky obyvateľov na uloženie pozostatkov zosnulých na cintoríne. Počet voľných hrobových miest sa však dramaticky znižuje. Aj preto je súčasťou rekonštrukcie Domu smútku moderné Kolumbárium, ktoré poskytne miesta na uloženie pozostatkov zosnulých. Konkrétne pôjde o schránky umiestnené do steny, do ktorých bude možné uložiť urny s popolom zosnulých.  

Moderný spôsob pochovávania

Inšpirácia na vznik Kolumbária prišla zo zahraničia. Kolumbárium má historicky veľmi dlhú tradíciu, poznali ho už v Rímskej ríši na prelome letopočtov. V súčasnosti je vo viacerých krajinách tento spôsob uchovávania pozostatkov zosnulých bežným riešením, doslova zažíva renesanciu. Dôvodom sú chýbajúce voľné miesta na cintorínoch. Pri súčasnom tempe rastu mestských aglomerácií bude nevyhnutné zmeniť celkovú koncepciu rozvoja sídiel a aj pohrebníctvo sa bude musieť sústreďovať na priestorovo menej náročné riešenia. Modernému spôsobu pochovávania pomohla aj skutočnosť, že Cirkev a kremácia ľudského tela sa „zmierili“ a kremácia sa už nechápe ako odmietnutie kresťanskej viery.

Počet miest

V Kolumbáriu bude umiestnených celkovo 288 schránok. Sú navrhnuté dva typy schránok: jednogeneračná a viacgeneračná. Jednogeneračná skrinka má šírku 40 cm a bude tam možné umiestniť maximálne dve urny. Viacgeneračná schránka so šírkou do 60 cm bude určená pre viac urien, maximálne pre šesť. Jednogeneračných skriniek bude 258, viacgeneračných 30.

Kolumbárium bude rozčlenené do siedmych sekcií.  Budú pomenované po svätých, ktorí sú spájaní so súčasnosťou či minulosťou Záhorskej Bystrice.

Sekcie  v Kolumbáriu:

 • sv. Peter (patrón rybárov, stavbárov, remeselníkov a pápežov)
 • sv. Pavol (patrón teológov, filozofov, ľudí v médiách a robotníkov)
 • sv. Hubert (patrón poľovníkov a ochrany prírody)
 • sv. Cecília (patrónka spevákov, umelcov a hudobníkov)
 • sv. Florián (patrón hasičov, záchranárov a kováčov)
 • sv. Alžbeta (patrónka starostlivosti o rodinu, o núdznych a symbol dobročinnej lásky)
 • sv. Urban (patrón vinárov a vinohradníctva)

Realizácia

Nosné steny kolumbária sú riešené ako betónové prefabrikáty. Predné steny, ktoré sú viditeľné, budú z kameňa v rôznych farebných odtieňoch podľa jednotlivých sekcií, budú však tvoriť jednotný harmonický celok.  Zjednocujúcim prvkom na všetkých sekciách budú línie predsadených poličiek z červeného granitu. Na tieto poličky bude možné umiestňovať menšie predmety ako sviečky a kvety. Kvôli častým vetrom riešenie navrhuje  na predsadených poličkách estetické kovové tyčky zabraňujúce pádu predmetov na zem. Jednotlivé časti kolumbária budú označené kovovými tabuľkami s piktogramami, ktoré majú motivovať návštevníkov k duchovnému zamysleniu. O údržbu a čistenie kolumbária by sa mal v budúcnosti starať hospodár cintorína.

Predpokladaný termín posvätenia Domu smútku a Kolumbária a ich uvedenie do prevádzky: 29. jún 2023 (slávnosť patrónov našej farnosti)

Nájom urnovej schránky

K dispozícií je 258 jednogeneračných schránok (pre max. 2 urny) a 30 viacgeneračných schránok, tzv. rodinná hrobka/schránka (pre max. 6 urien) v siedmych sekciách.

Nájom schránok sa spustí 19. apríla 2022. Do 31. augusta 2022 si ich budú môcť prenajať len obyvatelia Záhorskej Bystrice, od 1. septembra 2022 otvoríme prenájom aj ľuďom mimo Záhorskej Bystrice.

Na tejto stránke si môžete rezervovať z dostupných schránok : Kolumbárium – Nájom miesta

Cena:

Jednogeneračná schránka 1200 €
Viacgeneračná  schránka 2500 €

V cene  je zahrnuté:

 • Urnová schránka
 • Nájom a služby spojené s nájmom urnovej schránky na šesť rokov
 • Kamenná doska bez textu

Po uplynutí šiestich rokov bude cena nájmu a služieb spojených s nájmom urnovej schránky rovnaká ako výška prenájmu jedného hrobového miesta.

Rezervácia a platba:

 • Schránku v kolumbáriu je možné si rezervovať na farskej webovej stránke i priamo vo farskej kancelárii.
 • Rezervácia platí maximálne dva týždne
 • Do dvoch týždňov od rezervácie je záujemca pozvaný osobne uzavrieť zmluvu vo farskej kancelárii na adrese: ulica Svätého Pia X. 1 v Záhorskej Bystrici
 • Cena schránky je splatná pri podpise zmluvy vo farskej kancelárii alebo bankovým prevodom najneskoršie do 3 dní od podpisu zmluvy. Vo výnimočnom prípade v dvoch splátkach: 70% pri podpise zmluvy, zvyšných 30% do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy

Vizualizácie

Aktuality/články

Dom smútku – rekonštrukcia

Kolumbarium v Záhorskej Bystrici

Tradícia kolumbárií

Nájom urnových miest

Pomoc komunite

Kontakt

Viac informácií môžete získať priamo na fare v Záhorskej Bystrici, ulica Svätého Pia X. 1, v dňoch pondelok až štvrtok od 10.00 do 16.00 hod. Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle 0901 909 169 a na mailovej adrese: kancelaria (zavináč) farabystrica.sk