Ako získať pokoj – TV Lux

Ako získať pokoj – TV Lux

AKO ZÍSKAŤ POKOJ

moderuje Martina Ostatníková
Každý deň je množstvo situácií, ktoré nám kradnú pokoj. Ako môžeme nadobudnúť pokoj a ako si ho udržať? Rozprávajú Martina Ostatníková a jej hostia:

Ľudovít Pokojný, katolícky kňaz
Samuel Jozef Pančuška OFMCap., kapucín

Niečo o pokoji

Niečo o pokoji

Čo je pokoj?
O pokoji sa dá hovoriť z rôznych hľadísk: v duševnom živote, v prírode, v spoločnosti,
v politike, v náboženstve, v liturgii, a pod. Slovo „pokoj“ etymologicky vychádza z latinského
slova „pax“, resp. „pangere“, čiže zjednať, pevne ustáliť, uzavrieť pakt, dohodu.