Aktuálne oznamy v čase núdzového stavu od 24. októbra do 1. novembra 2020

Aktuálne oznamy v čase núdzového stavu od 24. októbra do 1. novembra 2020

1) Podľa nariadenia biskupov Slovenska je v tomto období pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel: v interiéri 1 osoba na 15 m2. Sväté omše podľa nahlásených úmyslov kňazi obetujeme podľa dohodnutého termínu.

2) Pre veriacich platí do odvolania dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Tieto sviatočné dni svätíme v duchovnom spoločenstve s inými veriacimi vďaka televízii, internetu alebo rozhlasu.

Výber z Aktuálneho oznámenia Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a metropolitu – 15.10.2020

Dňa 14.10.2020 večer nám bolo oznámené, že ÚVZ SR umožnil, aby na svätej omši bolo prítomných maximálne 6 osôb v interiéri (kňaz, kostolník + 4).

Na svätej omši nech sa teda zúčastnia členovia rodiny, ktorá požiadala o slávenie svätej omše na jej úmysel – v našom kostole v Záhorskej Bystrici maximálne 4 osoby z rodiny.

USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ

„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu vpočte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR.

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku: https://www.tkkbs.sk/semafor