Aktuálne oznamy v čase núdzového stavu od 24. októbra do 1. novembra 2020

Aktuálne oznamy v čase núdzového stavu od 24. októbra do 1. novembra 2020

1) Podľa nariadenia biskupov Slovenska je v tomto období pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel: v interiéri 1 osoba na 15 m2. Sväté omše podľa nahlásených úmyslov kňazi obetujeme podľa dohodnutého termínu.

2) Pre veriacich platí do odvolania dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Tieto sviatočné dni svätíme v duchovnom spoločenstve s inými veriacimi vďaka televízii, internetu alebo rozhlasu.

Výber z Aktuálneho oznámenia Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a metropolitu – 15.10.2020

Dňa 14.10.2020 večer nám bolo oznámené, že ÚVZ SR umožnil, aby na svätej omši bolo prítomných maximálne 6 osôb v interiéri (kňaz, kostolník + 4).

Na svätej omši nech sa teda zúčastnia členovia rodiny, ktorá požiadala o slávenie svätej omše na jej úmysel – v našom kostole v Záhorskej Bystrici maximálne 4 osoby z rodiny.