Sväté omše a spovedania

Pravidelné bohoslužby

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 7:00
Nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 19:30 (júl – august : 8:00, 10:00, 19:30)

Sviatok v pracovný deň: 7:00, 18:00

Pravidelné spovedania

Spovedáme 30 min pred každou sv. omšou, no najmä :

Pondelok: 17:15 – 17:55
Utorok: 17:15 – 17:55
Streda: 17:15 – 17:55
Štvrtok: 17:15 – 17:55
Piatok: 17:15 – 17:55 (Prvý piatok mesiaca od 17:00)