Žiadosť o sviatosti pre dospelých

Milí priatelia, kto by mal záujem ako dospelý prijať kresťanské sviatosti, môže vypísať túto žiadosť a poslať na náš farský úrad. Vrelo odporúčame tým, ktorí ešte nemajú tieto sviatosti, doplniť si ich, nakoľko často sa v dnešnej dobe stretáme so situáciou, že snúbencom; rodičom, ktorí zamýšľajú pokrstiť svoje deti; a zamýšľaným krstným či birmovným rodičom chýbajú tieto sviatosti. Kresťanská viera je krásna a radostná, preto je užitočné ju spoznať do hĺbky.

Info-ku-sviatostiam-dospelých