Hľadáme šikovného hospodára na náš cintorín

Hľadáme šikovného hospodára na náš cintorín

Ponuka práce: hľadáme šikovného hospodára na náš cintorín.

Je potrebné, aby mal „starostlivé oko“, čiže aby cintorín vnímal ako svoju vec: aby bol všímavý, iniciatívny, poriadkumilovný, aby kontroloval dodržiavanie poriadku a prebiehajúce rekonštrukcie hrobových miest.

Záujemcovia sa môžu hlásiť vo farskej kancelárii.