Finančná podpora našej farnosti

Bankový prevod na účet

Ako poznámku uveďte svoju adresu alebo e-mail, a variabilný symbol podľa účelu.

Číslo účtu IBAN:
SK04 0900 0000 0000 1149 7147

Variabilný symbol:
100 – podpora farských nákladov
200 – podpora evanjelizácie (pomoc pri odovzdávaní a prehlbovaní viery)
300 – podpora sociálna (pomoc núdznym a chorým ľuďom)
400 – omšový milodar
500 – podpora štúdia bohoslovcov na Slovensku i v zahraničí
600 – podpora kňazov

QR kód

Ak máte mobilnú aplikáciu svojej banky, nemusíte vpisovať platobné údaje.
Stačí, ak tento QR kód načítate pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.