Synoda – 1. Zmena

Synoda – 1. Zmena

„Nesmieme stratiť schopnosť vnímať potrebu zmeny v ľudských srdciach, vo zvykoch a v štýle života. Najväčšie nebezpečenstvo nespočíva vo veciach, v materiálnych skutočnostiach, organizáciách, ale v spôsobe, akým ich ľudia používajú. Otázkou je neustály ľudský sklon uzavrieť sa do vlastných malicherných záujmov a vlastnej skupiny. Táto žiadostivosť v priebehu storočí nadobúdala rozličné podoby. S Božou pomocou je však možné ovládať ju.“ (FT 166)