Prítomnosť na sv. omši

Prítomnosť na sv. omši

Nakoľko podľa covid-semaforu musíme robiť zoznamy prítomných na sv. omšiach, prosíme Vás o vyplnenie pripravených lístočkov a aby ste ich vhodili do pripravenej krabičky pri príchode do kostola. Treba napísať Vaše meno a kontakt, ktoré musíme uchovávať 2 týždne. Prázdne si môžete vziať domov, alebo tiež stiahnuť z nášho farského internetu, doma ich vypísať a pri príchode do kostola iba odovzdať. Ďakujeme za pochopenie.