Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Apoštol Pavol hovorí, že „náš život je ukrytý v Kristovi“. Po slávení Kristovho vzkriesenia v našej farnosti môžem povedať, že našim povolaním je žiť ako vzkriesení, pretože už sme vzkriesení s Kristom. Takto sa začína naša 50-dňová veľkonočná cesta. S umytými nohami (t. z. s Božím milosrdenstvom), so zdravým jedlom na cestu (t. z. s Eucharistiou) a s nadšenou partiou ľudí, ktorí uverili Kristovi (t. z. so spoločenstvom Cirkvi). V týchto 50 dňoch sa máme posunúť od ukrižovanej vízie viery ku vzkriesenej vízii viery; od viery ubolenej a nudnej, rezignovanej a kostrbatej, k viere silnej a neudržateľnej, argumentovanej a radostnej.
Takáto viera však nebola samozrejmá ani pre apoštolov. Ale to je už iný príbeh…
Všetkým prajem šťastnú cestu veľkonočným obdobím!
Váš o. Ľudovít