Spolu do roku 2021 aj s aplikáciou Moja Farnosť

Spolu do roku 2021 aj s aplikáciou Moja Farnosť

Milí priatelia,

dnes 31.12. je to práve 7 mesiacov, čo sme spustili túto aplikáciu Moja farnosť. Bolo to 31.5. tohto roka, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Dalo by sa povedať, že sme vo farnosti vtedy dali „nový priestor“ Duchu Svätému, ktorý vedie dejiny Cirkvi a sveta.

Na jednej strane nadšenci pre oblasť IT, na druhej strane kňaz a duchovný otec farnosti. Vďaka našej otvorenej spolupráci tu máme produkt – farskú aplikáciu – ktorá moderným a príťažlivým spôsobom prispela k ďalšej digitalizácii našej farnosti. Sme bližší k ľuďom a ľudia viac spoznávajú a zžívajú sa so svojou farnosťou, ktorá chce byť stále viac radostným spoločenstvom.

Na Slovensku je to prvá farská aplikácia. Okrem kontaktu na farára, na farský úrad a krátkej histórie našej farnosti tu nachádzate farské novinky a oznamy, duchovné kvapky – životopisy svätcov dňa, denné myšlienky, skúsenosti, po ruke máte moderný spôsob finančného prispievania na farský život, praktické rady a pomôcky pre kresťana katolíka, farské videá so živými prenosmi a krátke nahliadnutia do života našej farskej materskej školy.

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ju máte nainštalovanú a používate ju. Z vašich dojmov a spätných väzieb vidím, že vám pomáha a že je užitočná. Teší ma to a povzbudzuje „kŕmiť“ ju aj naďalej. Takže chceme kráčať ďalej.

Zajtra sa otvára nový rok 2021. Určite sa všetci nasadíme, aby sme boli šťastní a aby sa novoročné priania šťastia a zdravia naozaj aj naplnili. Avšak je evidentné, že všetci už sme a budeme ešte viac podrobení nezvyčajným zdravotným i ekonomickým, duševným i duchovným skúškam.

Pozývame Vás teda na dúšok čerstvého vzduchu, nabrať nový, čerstvý dych, ktorý občerství vnútorný život. Tak, ako si Panna Mária „uchovávala v srdci“ všetky dôležité udalosti prežité s Jozefom a Ježišom a o význame ktorých stále premýšľala, tak aj my chceme byť v „oblaku“ Božej prítomnosti. Preto pripravujeme spoločné farské štúdium Svätého písma. Ak to bude možné, budeme sa stretávať osobne. Samozrejme, využijeme pritom aj súčasné vymoženosti IT na profesionálny online výklad, diskusie a workshopy.

V roku, ktorý sa otvára, nechceme čakať, že nás „kopne nejaká múza“ alebo hľadať inšpiráciu „tápajúc v tme“, ale chceme počúvať múdreho Boha, ktorý už prehovoril a ukázal sa. Vo Svätom písme sa Boh často predstavoval v „oblaku“, ktorý viedol, resp. ťahal skleslých ľudí. Aj dnes Boh hovorí a podporuje, potešuje a inšpiruje, aj v najnebezpečnejších chvíľach, v zmätku myšlienok či neporiadku vnútorného života. Preto ho chceme počúvať a prijať injekciu jeho radosti a pokoja. Možno budeme aj inšpiráciou pre svet okolo nás. Teším sa na Vás a prajem rok požehnaný prítomnosťou Boha medzi nami!

Váš, otec Ľudo