Jesseho strom

Jesseho strom

PRAKTICKÝ SPÔSOB, AKO ÍSŤ POČAS ADVENTU V RODINE NA HĹBKU

Už ste premýšľali ako sa pripraviť na Vianoce v tejto situácii epidémie? Ponúkame Vám jeden spôsob, ktorý sa ukázal veľmi pekný. Je pre jednotlivcov i pre celú rodinu.

„Jesseho strom“ sme vymysleli ako pohybovo – duchovnú prechádzku. Prejdete sa na čerstvom vzduchu a zároveň sa prehĺbite v poznaní Pána, ktorý prechádza dejinami ľudstva až po vrcholný moment, kedy sa stal človekom. Táto malá aktivita ukazuje na to, čo je dôležité počas Adventu – na Ježiša Krista. Nie vyupratovaná domácnosť, nie desiatky druhov koláčov, nie záplava darčekov, nie žiarivá vianočná výzdoba. Je to Ježiš Kristus, ktorého čakáme, po ktorom túžime, ktorého potrebujeme.

Vysvetlenie:

  1. Pozývame Vás prečítať si každý deň v Advente – najlepšie spoločne ako rodina – jednu stať zo Svätého písma, v ktorej Vám bude priblížená udalosť alebo osobnosť dôležitá v dejinách spásy a porozprávať sa o nej – zoznam čítaní nájdete v predsieni nášho kostola.
  2. Z obálky v predsieni kostola si vyberte jeden symbol k danému dňu – kostol je otvorený v pondelok až piatok od 7.30 do 19.00 hod., v sobotu a nedeľu od 6.30 do 19.00.
  3. Symbol si môžete doma vyfarbiť a upevniť na šnúrku/špagát.
  4. Na druhý deň môžete prísť zavesiť tento vyfarbený symbol na vianočný stromček pri kostole a zobrať si ďalší symbol z obálky ku danému dňu, s ktorým urobte podobne.
  5. Takto bude na Vianoce náš spoločný stromček krásne ozdobený a naše srdcia pripravené na príchod malého Ježiša.
jesseho-strom-zoznam-citani