Farské synodálne stretnutie

Farské synodálne stretnutie

Pozývame Ťa na farské synodálne stretnutie v pondelok 27. februára, ktoré začne po večernej sv. omši o 18.45 v našom farskom kostole. 
Budeme sa rozprávať o tom, čo sa udialo v téme synodality od júla minulého roka do týchto dní, to znamená do ostatného celoeurópskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe na začiatku februára. 
Vo vzájomnom dialógu budeme hľadať najvhodnejšie línie napredovania pre naše farské spoločenstvo 
v Záhorskej Bystrici na rok 2023. Prines si nápady, pripomienky, poznámkový blok a pero, no najmä ochotu 
zapojiť sa a počúvať hlas Ducha Svätého pre nás. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!