Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života aj tento rok organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti.
Pozývajú nás v mesiaci november na zapálenie takejto sviečky doma, na
cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe za
ne. Na budúcu nedeľu 7. novembra si budete môcť zakúpiť takúto sviečku
pred kostolom. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.