USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ

„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu vpočte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR.