USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ

USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ POČAS NÚDZOVÉHO STAVU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu vpočte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR.

Na výkon bohoslužieb, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
  • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce vspoločnej domácnosti), resp. sedieť v každom druhom rade,
  • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
  • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
  • pred rozdávaním svätého prijímania si musí kňaz či iný rozdávajúci dezinfikovať ruky,
  • sväté prijímanie sa odporúča prednostne podávať na ruku,
  • znak pokoja nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom,
  • odstrániť vodu zo sväteničiek,
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska