Synoda 2021-2023

Synoda 2021-2023

V minulosti sa stretávali iba zástupcovia
biskupov a laikov, aby diskutovali na vybraté
témy. Dnes však – po prvý krát v 2000 ročných
dejinách Cirkvi – pápež pozval všetkých členov
Cirkvi na cestu spoločného počúvania,
uvažovania, rozprávania sa a snívania
do budúcnosti.