Brožúrka o našej farnosti z roku 2011

Vyšla brožúrka o našej farnosti a kostole, ktorá ponúka pohľad do histórie farnosti, rovnako ako aj opisuje súčasnosť. V brožúrke tiež nájdete fotografie interiéru kostola, jeho okolia, fary a cintorína. Brožúrka je k dispozícii v kostole alebo si ju môžete aj stiahnuť.