Pozvánka na modlitbu o dar zmierenia 19.5. o 10:00

Pozvánka na modlitbu o dar zmierenia 19.5. o 10:00

Zajtra, v nedeľu 19. mája, pod tlakom aktuálnej spoločenskej situácie na Slovensku, sme zmenili úmysel slávenia hlavnej sv. omše o 10.00.
Zajtra je slávnosť zoslania Ducha Svätého a pozývame Vás prísť a spojiť sa v modlitbe o dar zmierenia, pokoja a úcty medzi ľuďmi žijúcimi, pracujúcimi a hosťujúcimi na Slovensku, a to počnúc od politikov a mimovládnych organizácií, cez všetky sekcie spoločnosti až po bežných členov našich rodín a ľudí, ktorých stretáme na uliciach. Príďte a budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre všetkých ľudí žijúcich na našom milovanom Slovensku.

Nedeľa 19. mája o 10.00 
Farský kostol sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici