Veľkonočná svieca – paškál

Veľkonočná svieca – paškál

V sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii si môžete zakúpiť veľkonočnú sviecu – paškál.
Požehnáme a zapálime ich počas veľkonočnej  vigílie na bielu sobotu 8. apríla o 19.30 h. Príspevok je 5€ za 1 kus.