V Záhorskej Bystrici vzniká nová podporná skupina AL-ANON

V Záhorskej Bystrici vzniká nová podporná skupina AL-ANON

Vo každej farnosti sú rodiny, v ktorých je problém s alkoholom. Či už pije manžel alebo manželka, dieťa alebo starý rodič – zasiahnutá tým býva celá rodina.

V Záhorskej Bystrici vzniká podporná skupina Al-Anon pre rodinných príslušníkov. Skupina teda nie je určená pre ľudí, ktorí sú priamo závislí na alkohole, tí majú svoje vlastné podporné skupiny AA v Bratislave (tzv. Anonymní Alkoholici).

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje problémy. Jedinou podmienkou účasti je, že niekto z našich príbuzných alebo priateľov trpí alkoholizmom.

Al-Anon je anonymné spoločenstvo. Všetko, čo sa povie na stretnutí a medzi jednotlivými členmi má dôverný charakter a nevynáša sa von. Nehovorí sa o alkoholikoch a neriešia sa „ich“ problémy, účastníci stretnutia sa sústreďujú len na seba a na vlastné prežívanie svojich starostí a radostí.

Stretnutia skupiny Al-Anon budú prebiehať každý pondelok od 18.00 do 19.00 hodiny v zasadačke na fare v Záhorskej Bystrici (ul. Svätého Pia X. č. 1). Prvé, informačné stretnutie bude 21.11.2022.