Kolumbárium v Záhorskej Bystrici

Kolumbárium v Záhorskej Bystrici

Súčasťou pripravovanej rekonštrukcie Domu smútku na cintoríne v Záhorskej Bystrici bude aj moderné Kolumbárium. Teda miesto, kde si budú môcť pozostalí dôstojne uložiť pozostatky svojich zosnulých. V súčasnosti je pripravené architektonické riešenie prestavby Domu smútku ako aj návrh budúceho Kolumbária, v ktorom bude približne 200 urnových skriniek. Obyvatelia Záhorskej Bystrice si ich budú môcť zakúpiť, už od 19. apríla.

Pôvodný Dom smútku bol postavený ešte za čias socializmu v minulom storočí. Farnosť v Záhorskej Bystrici už niekoľko rokov premýšľala ako ho obnoviť, pretože v súčasnej podobe je nielen schátraný, ale aj nefunkčný a zbytočne veľký. Architektonického návrhu sa ujal ateliér Ladislava Slabeya, ktorý pripravil riešenie rekonštrukcie Domu smútku vrátane moderného Kolumbária. V návrhu sa snažili zachovať architektonicky hodnotné prvky a potlačiť tie rušivé. „Pri našich projektoch nám je vždy najväčšou inšpiráciou atmosféra daného miesta, ktorá je jedinečná. Dom smútku je umiestnený na vyvýšenom mieste s dominantným prvkom mohutnej strechy výrazne presahujúcej pôdorys stavby. Tu sa nám vnukla myšlienka aby sme po celom obvode stavby umiestnili Kolumbáriá, kde budú návštevníci prostredníctvom presahu strechy chránení pred dažďom, snehom aj horúcim slnkom,“ hovorí Ladislav Slabey.

Členenie kolumbária

Kolumbárium je rozdelené do siedmych sekcií, kde bude k dispozícii približne 200 urnových schránok. „Vzhľadom na pomerne veľký počet kójí sme sa snažili zlepšiť orientáciu návštevníkov tak, aby kolumbárium nepôsobilo príliš „uniformne“, objasňuje Ladislav Slabey. Jednotlivé sekcie sú farebne odlíšené a pomenované po svätých, ktorí sú spájaní s našou obcou. „Okrem toho výber svätca či svätice podporuje aj výber tej oblasti života, ktorá je ľuďom blízka. Napr. kto má blízko k poľovníctvu a ochrane prírody, môže si vybrať miesto pri sv. Hubertovi. Kto má bližšie k vinohradníctvu a vinárstvu, môže byť pri sv. Urbanovi. Podobne to bude so sv. Cecíliou, ktorá je patrónkou spevákov, hudobníkov a umelcov. Sv. Peter je zasa patrónom rybárov, stavbárov, remeselníkov a pápežov; sv. Pavol je patrónom teológov, filozofov, pracujúcich v médiách a robotníkov; sv. Florián je patrónom hasičov, záchranárov a kováčov; a sv. Alžbeta je žiarivým príkladom starostlivosti o rodinu, o núdznych a dobročinnej lásky“, vysvetľuje Ľudovít Pokojný. Jednotlivé časti kolumbária sú označené kovovými tabuľkami s piktogramami, ktoré majú motivovať návštevníkov k hlbšiemu duchovnému zamysleniu.

Dve verzie urnových skriniek

Urnové skrinky v Kolumbáriu sú navrhnuté v dvoch verziách – štandardná skrinka so šírkou 40 cm, atypická nadštandardná skrinka so šírkou 60 -70 cm. Nadštandardná skrinka je poňatá ako rodinná hrobka, ale aj do štandardnej skrinky je možné umiestniť viacero urien. Nosné steny kolumbária sú
riešené ako betónové prefabrikáty. Predné steny, ktoré sú viditeľné budú z kameňa v rôznych farebných odtieňoch podľa jednotlivých sekcií, budú však tvoriť jednotný harmonický celok. „Zjednocujúcim prvkom na všetkých sekciách budú línie predsadených poličiek z červeného granitu. Na tieto poličky bude možné umiestňovať menšie predmety ako sviečky, malé vázičky a kvety. Kvôli častým vetrom sme navrhli na poličkách estetické kovové tyčky zabraňujúce pádu predmetov na
zem,“ hovorí Ladislav Slabey. „Určite nebude pri urnovej schránke toľko miesta na kvety, vence a lucerny, ako pri veľkom hrobovom mieste v zemi. Z našej bystrickej skúsenosti môžeme povedať, že v tejto veci sa my Slováci musíme naučiť materiálnej skromnosti a duchovnej štedrosti modlitby, namiesto desiatok lucern radšej požiadať kňaza o modlitbu či odslúženie svätej omše za zomrelých,“ dodáva Ľudovít Pokojný.