Stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour

Stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour

V pondelok 20. júna Vás pozývame na stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour,
ktorá rozpovie svoje zážitky s Ježišom po sv. omši o 18.00.