Parte vdp. Jozef Meško

Parte vdp. Jozef Meško

S vierou vo večný život a nádejou na vzkriesenie si Vám dovoľujem oznámiť, že v noci z pondelka na utorok – zo 14. na 15. februára 2022 odišiel k svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi náš spolubrat vdp. ThDr. Jozef Meško, honorárny dekan, farár v Opatovciach nad Nitrou.  Vdp. Jozef Meško nás opustil po onkologickom ochorení  v 74. roku života a 51. roku kňazstva, zaopatrený sviatosťami.

Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup sa rozlúči s našim zosnulým spolubratom zádušnou sv. omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici – mesto v piatok 18. februára 2022 o 11.00 hodine a následne budú jeho ostatky uložené na miestnom cintoríne podľa obradu Katolíckej cirkvi.

Vzhľadom k protipandemickým opatreniam následný kar nebude, ale prosím spolubratov, aby za zosnulého brata  Jozefa odslúžili sv. omšu a mysleli naňho vo svojich modlitbách.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!