Kvapky radostnej kresťanskej viery

Kvapky radostnej kresťanskej viery

V dňoch 4.-5. a 18.-19. septembra sme si v našej farnosti zorganizovali kurz aktualizácie našej viery s názvom KVAPKY RADOSTNEJ KRESŤANSKEJ VIERY. Jednak nás k tomu volá pápež František, aby sme vedeli aplikovať našu vieru v rôznych oblastiach pluralistického sveta, a jednak po 22 rokoch kňazskej služby zisťujem, že väčšina katolíkov nevie radostne kresťansky žiť. Akoby neboli ani členmi radostnej Kristovej Cirkvi, ale iba členmi nejakého Klubu priateľov Ježiša Krista.
Jednotlivé témy preto predstavujú „kvapky“ základných bodov, na ktorých stojí kresťanstvo: 1. Boh Láska, 2. Božia vôľa, 3. Božie slovo, 4. Láska k blížnym, 5. Vzájomná láska, 6. Eucharistia, 7. Jednota, 8. Ježiš Ukrižovaný a Opustený, 9. Mária, 10. Duch Svätý, 11. Cirkev a 12. Ježiš medzi nami. V úvode do týchto bodov som sa pristavil: 1. pri aktuálnej situácii, v ktorej sa Kristova Cirkev ocitla, a 2. pri podstate duchovného života kresťanov.

Túto aktualizáciu viery som predstavil na základe charizmy jednoty, ktorú Boh daroval Cirkvi v minulom storočí pre celé ľudstvo. Táto charizma obnovuje nielen myslenie a duchovnosť ľudí, ale dokáže pravdivo zjednotiť veriaci rôznych náboženstiev i ľudí bez náboženskej viery – čo sa v dejinách sveta ešte nikdy nepodarilo. Účelom tejto charizmy jednoty je prispieť k uskutočneniu Ježišovej modlitby: „aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21).

Ďakujem Eliške, Riccardovi, Michalovi a Imrovi za ich pomoc pri príprave prezentácií a streamovaní. Všetkých 14 tém nájdete na našom youtube kanály Fara Záhorská Bystrica alebo priamo aj tu ( https://www.youtube.com/watch?v=DVaWCYckiNI&list=PLm3LlCpsmXLWEm1WeuqC8Ajxf5WmPY75R). Vaše prípadné otázky a návrhy môžete písať na kancelaria@farabystrica.sk