Farská akadémia – Je krásne, ako deti rastú

Farská akadémia – Je krásne, ako deti rastú

Pozývame rodičov a učiteľov na stretnutie s talianskym psychológom Prof. Eziom Acetim, ktorý sa venuje psychológii detí a adolescentov. Stretnutie bude simultánne prekladané z talianskeho jazyka.

Miesto: Farský kostol v Záhorskej Bystrici
Dátum: Pondelok 23. augusta 2021
Hodina: 18.30

Ak máte otázky ku výchove detí a adolescentov, alebo nejaký výchovný problém a hľadáte odpovede, napíšte nám ich čo najskôr (aj anonymne) na adresu: kancelaria@farabystrica.sk alebo whatsapp na číslo 0903 119 386. Vaše postrehy a otázky chceme poslať v predstihu (ešte tento týždeň) nášmu hosťovi.

Pre jeho 3 charakteristiky: konkrétne praktický, profesionálne odborný a hlboko duchovný viedol mnohé psychologicko-pedagogické kurzy pre rodičov a učiteľov detí v materských, základných a stredných školách po celom Taliansku. Viac ako 6 hodinový kurz (6 stretnutí) k tejto téme viedol v apríli a máji tohto roka aj cez vatikánsku katolícku televíziu Telepace.

Pracuje ako konzultor mesta a regiónu Miláno. Koordinuje skupinu psychológov pracujúcich pri materských, základných a stredných školách. Založil združenie Parvus (dieťa), ktoré sa zaoberá dojčenskými terapiami a podporou rodičovstva. Bol riaditeľom strediska odborného vzdelávania a vedeckým koordinátorom v strediskách pre ťažko zdravotne postihnutých. Vyštudoval aj magisterské štúdium náboženských vied. Ako odborník spolupracuje s Národným úradom pre pastoráciu rodiny Talianskej biskupskej konferencie a s mnohými talianskymi diecézami, farnosťami, inštitúciami a náboženskými združeniami. Je autorom mnohých kníh a článkov na pedagogické témy: napr. Môžeme byť rodičmi; Tati, nepovedz to mame; Anjel strážny; Pelikán, katechéta pre budúcnosť; atď. Spolu so Stefaniou Caglianiovou: Semienko pre budúcnosť; Ježiš stále klope na tvoje srdce; Naučme deti modliť sa; Láske sa treba učiť, atď.).
Je ženatý, má dve deti a dve vnúčatá. Verí, že šírenie kultúry detstva prostredníctvom výchovy k rodičovstvu je odpoveďou na súčasné edukačné potreby.