1. Narodeniny aplikácie „Moja Farnosť“

1. Narodeniny aplikácie „Moja Farnosť“

Bolo to pred rokom, na nedeľu zoslania Ducha Svätého, keď sme spustili používanie novej
farskej aplikácie s názvom „Moja farnosť“ (31.5.2020). Do dnešného dňa si ju stiahlo
a používa 603 mobilných zariadení – čo je skutočne úctyhodné číslo.

Bol to odvážny počin, novinka na slovenskom trhu, ktorá sa však stále vyvíja. Dostali sme
mnohé nápady, hodnotenia i žiadosti nielen od katolíckych kňazov a laikov, ale aj od
predstaviteľov a členov iných cirkví. Najmä títo poslední sa potešili ďalšiemu možnému
spôsobu komunikácie so svojimi veriacimi. Veríme, že sme teda našli aj ďalší spôsob
vzájomného obohatenia medzi nami.

Naším pôvodným úmyslom bolo otestovať túto aplikáciu a po 6 mesiacoch ju sprístupniť aj
iným farnostiam, cirkevným zborom a obciam. Avšak aj tu platí: „človek mieni, Pán Boh
mení“. Naše plány sme museli totiž prispôsobiť vzniknutým nepredvídaným okolnostiam,
ktoré nás však nasmerovali do iných oblastí, nad ktorými sme na začiatku vôbec neuvažovali.
Sami sme z toho zostali prekvapení. Veríme, že v ochotnom načúvaní Ducha Svätého a jeho
inšpirácií budeme nakoniec hodnotným príspevkom do spoločného dobra všetkých.

I keď si uvedomujeme, že digitalizácia prudko vstúpila do nášho života, dokonca začala si
dravo osvojovať aj náš súkromný priestor a čas, mnohokrát aj na úkor našich radostných
vzťahov, našou aplikáciou sme sa snažili nielen podať informácie o našej farnosti, ale najmä
priblížiť Božie slovo a ohromujúce dôsledky, ktoré toto slovo prináša v živote ľudí.
Skúsenosti, životopisy svätých nielen katolíckeho, ale aj pravoslávneho kalendára, ako aj
čítanie na pokračovanie dvoch dôležitých listov pápeža Františka (Radosť evanjelia a Všetci
bratia), boli spirituálnymi kvapkami, ktoré duchovne občerstvovali naše dni.

Pri týchto prvých narodeninách našej farskej aplikácie z celého srdca ďakujeme všetkým
Vám, ktorí ste nám dali dôveru a zostali ste s nami. Pri tejto príležitosti sme pripravili
slovenskú verziu videa zatiaľ poslednej encykliky pápeža Františka s názvom „Fratelli tutti –
Všetci bratia“, ktorú si môžete pozrieť tu i na našom farskom youtube kanály.

Nech tento sen – byť všetci k sebe ako bratia a sestry – nájde stále viac osôb ochotných
meniť tento chladný svet na miesto vzájomnej pomoci, súdržnosti a radosti pre všetkých.

Ďakujeme, ak nám TU zanecháte svoj názor na našu aplikáciu.