Prianie k Veľkej noci 2021

Prianie k Veľkej noci 2021

Týchto posledných 13 mesiacov nás všetkých veľmi preskúšalo. Epidémia zmenila mnoho vecí, ktoré nám život bežne ponúkal. Vírus, rovnako ako bomby počas vojny, strhol istoty, ktoré tvorili a tvoria náš každodenný život. Napriek tomu, a možno „vďaka“ tomu všetkému, ideál Ježišovho života – budovanie jednotnejšieho sveta – je krajší a žiari ešte viac. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa nasadzujete pri odovzdávaní a realizácii tohto Ježišovho ideálu, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi, s ktorými sa stretávate.

Nech nás aj naďalej sprevádza Ježiš, ako učeníkov na ceste do Emauz. Nech Svetlo Vzkrieseného Ježiša prerazí uzavretosť a strach dnešných strážcov hrobu a naplní život každého človeka!

S radosťou Vás žehná, Váš
o. Ľudovít Pokojný, farár