Medzinárodný deň ľudského bratstva

Medzinárodný deň ľudského bratstva

Dnes – 4. februára – je prvý Medzinárodný deň ľudského bratstva, ako ustanovila rezolúcia Generálneho zhromaždenia OSN. Táto iniciatíva berie do úvahy stretnutie zo 4.2.2019 v Abú Zabí, keď pápež František spolu s Veľkým Imámom Al-Azharu, Ahmadom Al-Tayyebom podpísali „Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolužitie“. Toto stretnutie sa udialo 800 rokov po stretnutí sv. Františka z Assisi so sultánom Malik Al-Kāmilom.

Medzinárodný deň ľudského bratstva je v línii Ježišovej modlitby „aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21), ktorou sa obrátil na Boha Otca tesne pred svojim zatknutím a umučením. Pápež František, citlivý na napredovanie sveta a v nasledovaní učenia predchádzajúcich pápežov vyjadril túto aktuálnu tendenciu ľudstva v encyklike „Fratelli tutti – Všetci bratia“, ktorú podpísal 3.10.2020 v meste Assisi. Tento dokument, prijatý s prekvapením a entuziazmom vychádza práve zo slov sv. Františka Assiského: „Všetci bratia sa pozrime na Dobrého pastiera, ktorý preto, aby zachránil svoje ovečky, podstúpil umučenie na kríži“ (Napomenutia 6,1).

Mnohí hovoria, že univerzálne bratstvo je utópia, keďže sú vo svete nespravodlivosti, násilie a radšej sa od iných izolujú. Avšak František tvrdí, že je to možné, že proces vytvárania bratstva medzi všetkými ľuďmi pramení z úcty voči odlišnostiam a zodpovednosti nielen voči sebe a svojej rodine, ale aj voči druhému. Toto vzájomné prepojenie ľudstva je evidentné nielen z každodennej životnej skúsenosti, ale aj z práce sociálnych, politických a ekonomických inštitúcií.

Už v roku 2013, kedy pápež vydal svoje tzv. programové vyhlásenie s názvom „Evangelii gaudium – Radosť evanjelia“, hovoril o „mystickom bratstve“, ktoré „dokáže vnímať svätú veľkosť svojho blížneho, dokáže spoznať Boha v každom človeku, znášať ťažkosti spoločného života, spoliehajúc sa na lásku Boha, a otvárať tejto Božej láske svoje srdce, hľadajúc šťastie druhých podľa vzoru dobrého Otca“ (EG 92).

Je pozoruhodné, že aj počas nedávneho on-line stretnutia Ekonomického fóra v Davose (27.1.2021) sa v príspevkoch prezidentov objavilo „bratstvo“ ako regulačný princíp ekonomického poriadku štátov a sveta, ktorý dokáže napraviť dôsledky doterajšieho oddelenia výkonnosti a úspechu jednotlivcov a korporácií od ľudského bratstva.

Avšak bratstvo nie je len jedno z hesiel Francúzskej revolúcie, ktorá ho bohužiaľ pošpinila a skropila krvou a násilím v mene mocnejšej skupiny. Bratstvo je podstatný rozmer človeka, ktorý je „tvorom vo vzťahu“. Okrem toho, skutočné bratstvo predpokladá nadprirodzené otcovstvo. Keď uznáme toto otcovstvo, upevní sa dialóg a bratstvo medzi ľuďmi, čiže nastane „priblíženie sa k druhému a postaranie sa o neho/ňu“.
František Assiský pochopil, že dialóg je výzva, že kresťanstvo vie vytvoriť dialóg bez toho, aby stratilo svoju identitu a bez toho, aby zničilo odlišnosti druhého. Preto je možný nielen dialóg, ale aj bratstvo medzi náboženstvami.

Modlitba, dialóg a solidarita sú víťazné nástroje bratstva proti vojne a násiliu. Máme byť „umelcami bratstva“, ktorí majú mať nielen otvorené ruky, ale aj srdce. V srdci každého totiž prebýva túžba po plnom živote, súčasťou ktorej je nevyjadriteľné želanie bratstva. Táto túžba je základom spoločenstva s ostatnými.

Čo myslíte, zapojíme sa dnes, zajtra, pozajtra? Kedy budeme schopní toto zrealizovať?