USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE OD 16.11.2020

USMERNENIA OHĽADOM SVÄTÝCH OMŠÍ A POBOŽNOSTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE OD 16.11.2020

Na výkon bohoslužieb, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa vzťahujú tieto povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je treba v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • obsadenie kostola maximálne do 50% kapacity kostola,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
 • pred rozdávaním Svätého prijímania si musí kňaz či iný rozdávajúci dezinfikovať ruky,
 • Sväté prijímanie sa odporúča prednostne podávať na ruku,
 • znak pokoja nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom,
 • odstrániť vodu zo sväteničiek,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska